Парна инсталация Archive

  • ПЛИСКА ОЙЛ – Парна инсталация

    ПЛИСКА ОЙЛ – Парна инсталация

    Възложител: „ПЛИСКА ОЙЛ” ООД  град Шумен Обект: ”Изграждане на парокотелно” Кратко съдържание на изпълнената работа: Монтаж на парен котел ПКМ 6.5 Ревизия на кранове, клапи, вентили Изработка парни колектори Монтаж на кондензен резервоар Доставка и монтаж на тръбопроводи топло изолирани за пара и конденз по естакади и между цехово пространство Направа и монтаж на цистерна за люспа Подврзване на вентилатори, циклони [...]

    Read More