“ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР “ВАСИЛ ДРУМЕВ”- ШУМЕН”

Възложител: ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР “ВАСИЛ ДРУМЕВ”- ШУМЕН”

Обект: Реконструкция на отоплителна инсталация. Демонтиране на износена абонатна станция към ТЕЦ Шумен. Изграждане на котелна инсталация за работа с природен газ

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Изработка на проект по част:МТ, ЕЛ КИП и А, ГАЗИФИКАЦИЯ, ОВК
  • Демонтаж на износени съоръжения в абонатна станция към ТЕЦ
  • Доставка и монтаж на стоманен водогреен котел  Qот=754.00 kW,
  • Доставка и монтаж на  газова двустепенна горелка  RIELLO RS 70
  • Доставка и монтаж на  комин ф300, неръждаем с крепежи и кондензоотделител и ревизия L=23m. На северната фасада на сградата-топлоизолиран до 3м.
  • Изграждане на нова тръбна мрежа в котелно помещение
  • Подмяна на износени тръбни участъци по отоплителна инсталация
  • Изграждане на външен газопровод
  • Изграждане на вътрешна газова инсталация
  • Изграждане на аварийна вентилация

Срок на изпълнение: 11.09.2012г-21.09.2012г.