Бункери за пелети

Бункер за пелети е предназначен да обслужва котли работещи с пелетно гориво от био материал.Обемът на бункера се определя на база дневен или седмичен разход  за гориво на горелката. Изработват се бункери в зависимост от интервала между две зареждания.

Бункера за пелети е изработен от  студено валцувана ламарина и горещо валцувани стоманени профили.