„ИНТЕРИОР 49“ ЕООД ГРАД РУСЕ

Възложител: „Интериор 49“ ЕООД град Русе

Обект: Доставка и монтаж на водогрейни котли

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Доставка и монтаж на водогреен котел за работа на дърва, въглища и дървени брикети Q=190-220kW-2бр.
  • Подвързване на водогрейни котли съм съществуваща отоплителна инсталация.

Срок на изпълнение: 01.11.2012г.-27.11.2012г.