Водогрейни котли

Водоотоплителните котли са предназначени за отопление на жилищни, обществени и стопански сгради. Изпълняват се във вариант за твърдо гориво и комбинирани  с допълнителна горелка за пелети. Основните предимства на котлите са, че осигуряват лесно начално запалване,вертикално удължени. Компактното решение на топлообменните повърхности намалява габаритните размери и осигурява добър КПД 80- 85% на котлите.  Конструкцията на “Водоотоплителни котли“ е защитена с патент No 61047/97г.

Описание:

Корпуса на котела е заваръчна конструкция от листова нисковъглеродна стмана и топлообенни елементи от безшевни тръби.В долната си част е оформебна горивна камера с две врати и чугунена скара.