ПЛИСКА ОЙЛ – Парна инсталация

Възложител: „ПЛИСКА ОЙЛ” ООД  град Шумен

Обект: ”Изграждане на парокотелно”

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Монтаж на парен котел ПКМ 6.5
  • Ревизия на кранове, клапи, вентили
  • Изработка парни колектори
  • Монтаж на кондензен резервоар
  • Доставка и монтаж на тръбопроводи топло изолирани за пара и конденз по естакади и между цехово пространство
  • Направа и монтаж на цистерна за люспа
  • Подврзване на вентилатори, циклони и др.
  • Монтаж на комин

Срок на изпълнение: 03.2009г-06.2009г.