ПРОЕКТИРАНЕ

Добре дошли.

Човечеството все повече развива начините и системите за постигане на така желания микроклимат в къщи, офиса, вилата и др. В днешно време са развити не само отоплението, а климатизацията и вентилацията. С други думи днес е възможно вие да определите и управлявате в известна степен времето във вашия дом както и енергоизточника. Това е и моята цел, спрямо вашите изисквания да проектирам система която да поддържа желаните параметри на микроклимата като реализира икономия на гориво.

Въз основа на Вашите изисквания може да разработя проект за:

• отоплителна инсталация

• парни инсталации ниско и високо налягане

• вентилационна инсталация

• газови инсталации

• инсталация със слънчеви колектори

• термопомпени инсталации

• нискотемпературни инсталации

• комбинация от някои или от всички по-горе изброени

• При желание от Ваша страна мога да организирам екип за проектиране и на други части от инвестиционното проектиране (архитектура, конструкции, ВиК, ел. и др.)

Какво предлагам:

• бърза и коректна изработка на необходимия Ви проект

• конкурентни цени

• консултации за проект – отопление, вентилация и газификация

• изготвянето на проекта и работа с изпълнител

Живея в гр Шумен. Висшето си образование завърших в Технически Университет – София, специалност “Топло и ядрена енергетика”, образователно-квалификационна степен: магистър.

От завършването си се занимавам с проектиране на ОВК инсталации. Сред обектите, които съм проектирал или участвал в проектантския екип са:

• жилищни сгради;

• офис (администативни) сгради;

• еднофамилни къщи;

• промишлени сгради;

• апартаментни комплекси;

• реконструкция на детска градина и училища;

• спортни зали;

• вентилация на професионални кухни, снек барове, кафе-сладкарници, казина, гаражи, складове и др.

Преди и по време на проектантския си стаж съм участвал в монтажа на различни съоръжения, в пробите, първоначалния пуск на изпълнени инсталации.

Член на КИИП (камара на инженерите в инвестиционното проектиране), притежавам пълна проектантска правоспособност по част „Технология на енергиини производства” и ограничена по част „ОВКХТ” с номер 12551.