„ОБЩИНА САМУИЛ“ – ДВХУИ с.Самуил

Възложител: „Община самуил“ - ДВХУИ с.Самуил

Обект: „Преустройване на инсталация за отопление с котел на дизелово/течно гориво на инсталация за отопление с котел на твърдо гориво в ДВХУИ с.Самуил

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Доставка и монтаж на Водогреен котел за работа на дърва, въглища и дървени брикети  Q=190-220kW
  • Доставка и монтаж на 2 бр.разширителни съдове;
  • Направа тръбна разводка към отоплителна инсталация;
  • Изграждане на зидан комин ф350, L=8м.
  • Подмяна на дървени врати и прозорци с метални  в котелно помещение;

Срок на изпълнение: 24.10.2012г-05.11.2012г.