“ФЕШКО,ФЕШЪН СЪРВИЗ КОМПАНИЯ” ООД град Бяла

Възложител: “ФЕШКО,ФЕШЪН СЪРВИЗ КОМПАНИЯ” ООД град Бяла

Обект: ” Доставка и монтаж на парен котел ПКМ 2.5 и изработка и монтаж на горивна камера за твърдо гориво (брикети от слънчогледова люспа, брикети, въглища, дърва)

Кратко съдържание на изпълнената работа:

• Доставка и монтаж на парен котел ПКМ 2,5 производство на “КОТЛОСТРОЕНЕ”АД гр.София

• Изработка и монтаж на горивна камера за твърдо гориво (брикети от слънчогледова люспа, брикети, въглища, дърва)

• Доставка и монтаж на филтър за димни газове(циклон)

• Доставка и монтаж на  димен вентилатор

• Доставка и монтаж на питателни помпи „GRUNDFOS” CR 3-19

• Доставка и монтаж на метален комин от черна ламарина ф630, L=16,0m

• Направа на и паропроводи и кондензопроводи линии.

Срок на изпълнение: 01.03.2011г-01.06.2011г.