ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ КАЛИНКА С.ВАСИЛ ДРУМЕВО

Възложител: ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ КАЛИНКА С.ВАСИЛ ДРУМЕВО

Обект: Изграждане на соларна инсталация за битова гореща вода към бойлер  1000л.

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Соларен панел SP 06 250 CS – 8бр.;
  • Бойлер 1000л. с 2серпентини.
  • Соларно управление ELIOS X3 в комплект с термосонди;
  • Водна група FLOW BOX 8010;
  • Разширителен съд VS24;
  • Автом. обезвъздушител MV 15  SOL;
  • Комплект за монтаж на соларна термосонда;
  • Пропилен  гликол концентрат .
  • Преработка на ВиК инсталация и др.

Срок на изпълнение: 18.07.2011г-28.07.2011г.