ЕСТЕР ОЙЛ НАЧЕВИ ООД

Възложител: „ ЕСТЕР ОЙЛ НАЧЕВИ” ООД град Генерал Тошево 

 Обект:

- Вътрешно преустройство-разширение на част от същ.сграда-дестилационно за етерични масла-УПИ ХХVIII-2119,кв.14, гр.Генерал Тошево

- Газова инсталация на природен газ за захранване на горивна уредба на котел за производство на пара до 2,5t/h с налягане до 0,8МРа за технологични нужди

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Доставка и монтаж на парен котел ПКМ 2.5
  • Доставка и монтаж на газова горелка „RIELLO” RS190 .
  • Монтаж на комин.
  • Направа и монтаж на водоохладител, кондензен резервоар.
  • Доставка и монтаж на Питателна помпа CR3-19 “GRUNDFOS” 
  • Изграждане на технологични парни и  кондензни линии.
  • Изграждане на газопроводна инсталация.

  Срок на изпълнение: 09.2010г-04.2011г.