Частен дом-град Шумен, ул.”Вит 12”

Възложител: Частен дом-град Шумен, ул.”Вит 12”

Обект: Доставка и монтаж на вътрешна газова инсталация.

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Доставка и монтаж на вътрешна и външна газова инсталация
  • Подвързване на газов   котел към отоплителна инсталация.
  • Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация.

Срок на изпълнение: 08.2010г-09.2010г.