СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Смядово – ІІ етап

Възложител: “Карстрой ” ЕООД-град Варна

Обект: Изграждане общо обменна инсталация на “Физкултурен салон – СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Смядово – ІІ етап””

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Доставка и монтаж въздуховоди топло изолирани поц.ламарина каширана с минерална вата и алуминиево фолио
  • Доставка и монтаж на осови вентилатори
  • Доставка и монтаж на канален вентилатор с електически нагревател и пр.
  • Доставка и монтаж на осови вентилатори за бани и тоалетни.

Срок на изпълнение: 07.2009г-09.2009г.