Битов – водоотоплителен котел

Възложител: Пенчо Пенев

Обект: Доставка и монтаж на комбиниран водоотоплителен котел  за работа с пелети дърва и въглища тип КВПД70

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Демонтаж на съществуващ отоплителен котел.
  • Подвързване на водоотоплителн  котел към отоплителна инсталация

Срок на изпълнение: 01.2010г-02.2010г.