Владимира Атанасова-газова инсталация

Възложител: Велислава Анатанасова

Обект: Изграждане на вътрешна сградна  газова инсталация на ул.”Генерал Гурко№10, ап.3

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Проектиране на  газова инсталация
  • Проектиране на отоплителна инсталация
  • Изграждане на външен газопровод
  • Подвързване на газов котел към отоплителна инсталация

Срок на изпълнение: 06.2007г-07.2009г.