Производство Archive

  • „ОБЩИНА САМУИЛ“ -ЦСРИ с.Владимировци

    „ОБЩИНА САМУИЛ“ -ЦСРИ с.Владимировци

    Възложител: „Община самуил“ -ЦСРИ с.Владимировци Обект: Изграждане на отоплителна инсталация  на твърдо гориво за нуждите на  ЦСРИ с.Владимировци Кратко съдържание на изпълнената работа: Доставка и монтаж на водогреен котел  за работа на твърдо гориво Q=55kW; Доставка и монтаж на  10бр.отоплителни тела; Доставка и монтаж на тръбна разводка от PEX/AL тръби; Доставка и монтаж на бойлер за битова гореща [...]

    Read More