газова инсталация Archive

  • Владимира Атанасова-газова инсталация

    Владимира Атанасова-газова инсталация

    Възложител: Велислава Анатанасова Обект: Изграждане на вътрешна сградна  газова инсталация на ул.”Генерал Гурко№10, ап.3 Кратко съдържание на изпълнената работа: Проектиране на  газова инсталация Проектиране на отоплителна инсталация Изграждане на външен газопровод Подвързване на газов котел към отоплителна инсталация Срок на изпълнение: 06.2007г-07.2009г.

    Read More