Частен дом-град Шумен, ул.”Войвода”

Възложител: Частен дом-град Шумен, ул.”Войвода”

Обект: Доставка и монтаж на вътрешна газова инсталация.Доставка и монтаж на соларна инсталация.

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Доставка и монтаж на соларен колектор Select New line 2.70 м2 .
  • Доставка и монтаж на вътрешна и външна газова инсталация
  • Подвързване на газов   котел към отоплителна инсталация.
  • Изграждане на отоплителна инсталация

Срок на изпълнение: 11.2010г.-04.2011г.