МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-“МЕД ИНВЕСТ -63”ЕООД ГРАД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Възложител: “Мед инвест -63”ЕООД  град Велики Преслав

Обект: Изграждане на отоплителна инсталация. Изграждане на общообменна вентилация.

Кратко съдържание на изпълнената работа:

  • Доставка и монтаж на комбиниран водоотоплителен котел  за работа с пелети дърва и въглища тип КВПД70
  • Изграждане на отоплителна инсталация.
  • Подвързване на водоотоплителен котел към отоплителна инсталация.
  • Доставка и монтаж на вентилационно оборудване.

Срок на изпълнение: 04.2010г-10.2010г.